Σ. Κωνσταντάς: Οι συνθήκες καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στι


Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανάγκη για συνταξιοδοτικές ,μεταρρυθμίσεις είναι παγκόσμια πραγματικότητα.

Για τις επιπτώσεις στα συνταξιοδοτικά ταμεία από την πανδημική κρίση και τον αναγκαίο συμπληρωματικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στο συνταξιοδοτικό τομέα αναφέρθηκε από το βήμα του Economist ο Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Όπως είπε “δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανάγκη για συνταξιοδοτικές ,μεταρρυθμίσεις είναι παγκόσμια πραγματικότητα. Η ανάγκη αναδιάρθρωσης συνταξιοδοτικών προγραμμάτων όσο αναγκαία και να είναι για την πολιτεία είναι δαπανηρό εγχείρημα με αποτελέσματα που δεν είναι άμεσα ορατά. Σίγουρα όμως επηρεάζει το μέλλον των επόμενων γενιών.

Δεν γνωρίζουμε επίσης πως ο νέος κορωνοϊός θα επηρεάσει το προσδόκιμο επιβίωσης που είναι υψηλό στις σύγχρονες και αναπτυσσόμενες κοινωνίες. Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση για το προσδόκιμο και τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και είναι αναμφισβήτητο γεγονός.

Όπως πρόσθεσε “τα περισσότερα συνταξιοδοτικά ταμεία σε κεφαλαιοποιητική βάση σύντομα θα χρειαστεί να επανεξετάσουν τις επενδυτικές στρατηγικές τους ειδικά με τα επιτόκια να βαίνουν συνεχώς μειούμενα επηρεάζοντας έτσι τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του. Ακόμα και σε αυτό το τόσο αρνητικό περιβάλλον η συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση στα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία κατά τη γνώμη μου είναι αναγκαία.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που τα διαχειρίζονται θα πρέπει να επανεξετάσουν τα όρια της ανοχής τους στον κίνδυνο, στρατηγικές αντιστάθμισης και τα τις επενδυτικές επιλογές τους θέτοντας νέους στόχους που θα μειώσουν την έκθεσή τους σε κίνδυνο. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ο τι αντίκτυπος της πανδημίας στα δημόσια συστήματα σύνταξης, εν τούτοις πιστεύω ότι η αναταραχή στις κεφαλαιαγορές με τη μεταβλητότητα και το ασταθές επενδυτικό περιβάλλον θα πλήξει σημαντικά και την ικανότητα των χωρών για επαρκή χρηματοδότηση των δημόσιων κοινωνικών συστημάτων.

Ως θεσμικός επενδυτής η ασφαλιστική αγορά έχει συμβάλει στην ενίσχυση και ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Τα διαθέσιμα σε ασφαλιστικές υποχρεώσεις που είναι επενδεδυμένα στην Ελλάδα είναι 19 δις και είναι πολύ μικρό ποσοστό. Ο κλάδος μας είναι ένας μεγάλος θεσμικός επενδυτής σε θεσμικά ομόλογα και επίσης σημαντικά κεφάλια διοχετεύονται σε επιχειρήσεις, σε ομόλογα και μετοχές. Μία τάση που έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος στον ευρωπαϊκό χώρο είναι οι επενδύσεις σε σχήματά με στόχευση τη βελτίωση περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης.

Δυνητικά θα μπορούσαν να βελτιώσουν όχι μόνο το ενεργητικών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών ταμείων αλλά και να μειώσουν το ρίσκο που εμπεριέχεται στο παθητικό. Όσο οι εταιρείες και το χρηματοοικονομικό περιβάλλον βρίσκονται υπό πίεση από τη νέα ύφεση και οι ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται υπό την ίδια πίεση. Μία λύση θα μπορούσε να είναι η ενθάρρυνση των επενδύσεων και ειδικότερα στον ασφαλιστικό χώρο με τα φορολογικά κίνητρα για το δεύτερο ή τρίτο πυλώνα που η αγορά μας ζητάει εδώ και χρόνια. Πάντα συμπληρωματικά προς την κρατική ασφάλιση. Η βραχυπρόθεσμη απώλεια φόρων λόγω των κινήτρων θα επικαλυφθεί από την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος του ασφαλιστικού κλάδου, από την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και φυσικά των διαθεσίμων επενδύσεων σε καινοτόμους και εξωστρεφείς τομείς. Εν κατακλείδι οι συνθήκες καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στις συντάξεις. Το σύστημα των τριών πυλώνων και οι προτάσεις εφαρμογής του υπάρχουν και έχουν υπάρξει ανάλογα σχήματα και σε άλλες χώρες”.

#ΧρήσιμεςΣυμβουλές #News

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές