Ποιες θεραπευτικές επιλογές δίνουν λύση στην αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας


«Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι ένα χρόνιο, αυτοάνοσο, φλεγμονώδες και νευροεκφυλιστικό νόσημα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αποτελεί την πιο συχνή νευρολογική διαταραχή σε νεαρούς ενήλικες και χαρακτηρίζεται από εστιακές βλάβες στην επιφάνεια των εγκεφαλικών ελίκων και στο νωτιαίο μυελό, διάχυτες βλάβες της λευκής ουσίας και προσβολή της φαιάς ουσίας, καθώς και από μεγάλες διακυμάνσεις των συμπτωμάτων», επισημαίνει ο νευρολόγος Κωνσταντίνος Αγγελάκης MD, PhD, ο οποίος μας περιγράφει παρακάτω τις θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν για την αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας:

Η έγκαιρη διάγνωση και η χορήγηση της κατάλληλης (εξατομικευμένης) θεραπείας αποτελεί το «κλειδί» για την αναχαίτιση των επιπτώσεων της νόσου. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας δώδεκα θεραπευτικές επιλογές (νοσο-τροποποιητικές αγωγές), ενέσιμες ή από του στόματος, οι οποίες μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε την ΣΚΠ αποτελεσματικά και με ασφάλεια στην πλειοψηφία των ασθενών, στοχεύοντας στις υποτροπές της νόσου, την ενεργότητα στην Μαγνητική Τομογραφία, την εξέλιξη της αναπηρίας και την εγκεφαλική ατροφία.

Μεταξύ των εγκεκριμένων θεραπειών νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι οι Ιντερφερόνες και η Οξεική Γλατιραμέρη είναι φάρμακα ασφαλή για την χορήγηση, ακόμα και κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, γεγονός πολύ αισιόδοξο, δεδομένου ότι η νόσος προσβάλει συχνά νεαρές γυναίκες.

Παράλληλα, νέου τύπου θεραπείες (εκλεκτικής ανοσολογικής ανασύστασης του οργανισμού) δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, καθώς λαμβάνονται για ένα βραχύ χρονικό διάστημα, κατά ώσεις, παρέχοντας την δυνατότητα μακροχρόνιας ύφεσης της νόσου. Μία από τις θεραπείες αυτές, που κυκλοφορεί τα τελευταία δύο χρόνια στο εξωτερικό και αναμένουμε και στην Ελλάδα, είναι η Κλαδριβίνη, μία από του στόματος θεραπεία, με το χαρακτηριστικό ότι ο ασθενής υποβάλλεται σε 20 μόνο ημέρες θεραπεία και η νόσος τίθεται υπό έλεγχο για τουλάχιστον 4 έτη, με χαμηλές ανάγκες παρακολούθησης και πολύ καλό προφίλ ασφάλειας.

Δύο άλλες θεραπευτικές επιλογές που επίσης αναμένουμε με ενδιαφέρον στη χώρας μας είναι η Οκρελιζουμάμπη, η πρώτη και μοναδική έως αυτή τη στιγμή θεραπεία για την αντιμετώπιση της πρωτοπαθώς προϊούσας μορφής της νόσου και η Σιπονιμόδη, ένα φάρμακο με αποτελεσματικότητα στην ενεργό δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της νόσου.

Είναι ευνόητο, λοιπόν, ότι οι δυνατότητες αντιμετώπισης της ΣΚΠ είναι πολύ μεγάλες και τα επόμενα χρόνια θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες, με το βασικό σκεπτικό της θεραπευτικής προσέγγισης να είναι «Η κατάλληλη θεραπεία για τον κάθε ξεχωριστό ασθενή, την κατάλληλη στιγμή».

#ΧρήσιμεςΣυμβουλές

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές