Κύρωση συμφωνιών Ελλάδας με Σερβία, Αλβανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τις άδειες οδήγησης


Η ΕΑΕΕ με εγκύκλιο γνωστοποιεί στις ασφαλιστικές εταιρίες - μέλη της ότι η Ελληνική Δημοκρατία προχώρησε πρόσφατα στην Κύρωση των διμερών Συμφωνιών που είχε συνάψει με τη Δημοκρατία της Σερβίας (13 Ιουλίου 2017), τη Δημοκρατία της Αλβανίας (11 Μαΐου 2018) και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (27 Μαρτίου 2019), για την αμοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών.

Διαβάστε αναλυτικά:

  • τoν Ν. 4644/9.12.2019 (ΦΕΚ Α΄ 197) σχετικά με την «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης»

  • τoν Ν. 4656/31.01.2020 (ΦΕΚ Α΄ 18) σχετικά με την «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αμοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή των αδειών οδήγησης»

  • τoν Ν. 4657/31.01.2020 (ΦΕΚ Α΄ 19) σχετικά με την «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης»

Με τις παραπάνω διμερείς Συμφωνίες, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν σε γενικές γραμμές τα εξής:

α) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναγνωρίζουν αμοιβαία για οδήγηση στο έδαφός τους τις ισχύουσες εθνικές άδειες οδήγησης που εκδίδονται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σε περίπτωση κατόχων αδειών οδήγησης που δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους που εισέρχονται.

β) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν τις ισχύουσες εθνικές άδειες οδήγησης που εκδίδονται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, στην περίπτωση κατόχων αδειών οδήγησης στους οποίους έχει παρασχεθεί συνήθης διαμονή στο έδαφος του αντίστοιχου Συμβαλλόμενου Μέρους. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται κατ’ ουσίαν ευέλικτη διαδικασία ανταλλαγής, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή χωρίς τη διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων, αλλά με την προσκόμιση μόνον των ιατρικών πιστοποιητικών.

Η Ένωση επισημαίνει ότι οι ανωτέρω νόμοι προβλέπουν ως είθισται στην περίπτωση Κύρωσης διμερών Συμφωνιών, ότι οι παραπάνω Συμφωνίες θα τεθούν σε ισχύ, όταν δια της διπλωματικής οδού τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιήσουν και βεβαιώσουν εκατέρωθεν ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις εσωτερικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη θέση τους σε ισχύ.

Σχετικά με το θέμα αυτό και σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η διμερής Συμφωνία με τη Σερβία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (καθώς έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διπλωματικές διαδικασίες και εκκρεμεί μόνον η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης), ενώ οι Συμφωνίες με την Αλβανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτιμάται ότι θα τεθούν σε ισχύ σε χρονικό διάστημα περίπου 1 – 2 μηνών. Σε κάθε περίπτωση, όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διπλωματικές διαδικασίες, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα εκδώσει αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.

#News

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές