Τι πρέπει να ξέρεις για την ασφάλιση πιστώσεων;


Η περίπτωση της χρεοκοπίας της Thomas Cook και ή έκθεση δεκάδων ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα σε οφειλές από την εταιρία δείχνει την ανάγκη των επιχειρήσεων να καλύπτονται ασφαλιστικά και στο θέμα των πιστώσεων.Κάλυψη που προσφέρει η ασφάλιση πιστώσεων.

Τι είναι η ασφάλιση πιστώσεων;

Η ασφάλιση των πιστώσεων έχει σαν αντικείμενο την κάλυψη του κινδύνου απώλειας της πίστωσης που έχει χορηγήσει μια επιχείρηση στους πελάτες της. Καλύπτει ουσιαστικά τον κίνδυνο μη πληρωμής, από τους πελάτες μιας επιχείρησης, των υποχρεώσεων τους, από την αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

Αποζημιώνει τους ασφαλιζόμενους σε περίπτωση «αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας», που συμβαίνει όταν ο αγοραστής πτωχεύσει ή όταν έλθει σε δικαστικό ή εξωδικαστικό διακανονισμό με τους πιστωτές του. Επίσης όταν παρατηρείται «καθυστερημένη πληρωμή», δηλαδή όταν ο αγοραστής καθυστερεί την πληρωμή των υποχρεώσεων του στον ασφαλισμένο, μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας πίστωσης.

Ποιες ασφαλιστικές εταιρίες την παρέχουν;

Η ασφάλιση πιστώσεων γίνεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων.

Μάλιστα, υπάρχουν πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες που ειδικεύονται πάνω στον κλάδο αυτό και είναι στην Ελληνική αγορά όπως, η Atradius, η Euler Hermes, η Coface, η οποία μέχρι το 2010 είχε παρουσία στην Ελληνική Αγορά σε συνεργασία την Εθνική Ασφαλιστική και από τις αρχές του 2019 επανήλθε ιδρύοντας υποκατάστημα στην Ελλάδα .

Ποια είναι η παραγωγή ασφαλίστρων από την ασφάλιση πιστώσεων στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με τα στατικά στοιχεία, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ο κλάδος της ασφάλισης πιστώσεων το πρώτο 6μηνο του 2019 είχε παραγωγή ασφαλίστρων 19.396.559,48 ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 1,8% της συνολικής παραγωγής των ασφαλίσεων κατά ζημιών και ή παραγωγή αυτή ήταν αυξημένη 7,5% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

#ΧρήσιμεςΣυμβουλές

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές