Σχεδόν 3 δισ. ευρώ την ημέρα πλήρωσαν οι ασφαλιστικές σε αποζημιώσεις το 2018


Αποζημιώσεις και παροχές ύψους 1,069 τρισ. ευρώ κατέβαλαν οι ευρωπαίοι ασφαλιστές στους ασφαλισμένους το 2018, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά που δημοσίευσε η Insurance Europe. Το συγκεκριμένο ποσό ισοδυναμεί με 2,9 δισ. ευρώ ημερησίως και είναι αυξημένο κατά 3,1% σε σχέση με το 2017.

Ειδικότερα, το 2018, οι ασφαλιστικές κλάδου ζωής κατέβαλαν 705 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 2,6%). Στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 253 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 5,6%) και στον κλάδο υγείας πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 111 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 4%).

Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 1,311 τρισ. ευρώ το 2018. Από αυτά, τα 764 δισ. ευρώ αφορούσαν ασφάλιστρα κλάδου ζωής, τα 407 δισ. ευρώ αφορούσαν ασφάλιστρα κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων και τα 140 δισ. ευρώ αφορούσαν ασφάλιστρα κλάδου υγείας. Τα συνολικά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 6,2% σε σχέση με το 2017. Επιμέρους, τα ασφάλιστρα κλάδου ζωής αυξήθηκαν κατά 6,7%, τα ασφάλιστρα κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων κατά 5,7% και τα ασφάλιστρα κλάδου υγείας κατά 4,8%.

Το 2018, η ασφαλιστική διείσδυση (μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 0,21 της ποσοστιαίας μονάδας σε 7,46% και κυμάνθηκε από 0,5% στο Λιχτενστάιν έως 14,3% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, το 2018, ο μέσος όρος του κατά κεφαλήν ποσού που δαπανήθηκε για την ασφάλιση στην Ευρώπη ανήλθε σε 2.170 ευρώ, αυξημένο σε σχέση με το 2017 όπου το συγκεκριμένο άγγιξε τα 2.049 ευρώ. Ειδικότερα, τα 1.264 ευρώ αφορούσαν τον κλάδο ζωής, τα 673 ευρώ τον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων και τα 232 ευρώ τον κλάδο υγείας.

Τέλος, οι επενδύσεις των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιριών παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές, στα 10,3 τρισ. ευρώ.

#News

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές