Ατλαντική Ένωση: Αποδίδει το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης Drones


Του Νίκου Σακελλαρίου

Η ασφάλιση των Drones (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) είναι υποχρεωτική και η χρήση τους αν και μοιάζει με παιδικό παιχνίδι είναι πολύ πιο περίπλοκη και μέχρι ένα σημείο επικίνδυνη. Η χρήση των Drones έχει οδηγήσει στο εξωτερικό (Αγγλία, Γερμανία) σε αρκετές διακοπές εναέριας κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων ζημιών στις αεροπορικές εταιρείες. Επίσης η μη ελεγχόμενη πτήση και οι πτώσεις των drones έχουν αρχίσει να δημιουργούν και ζημιές. Κατεστραμμένες προσόψεις καταστημάτων, οροφές αυτοκινήτων και κίνδυνοι σωματικών βλαβών είναι οι συνηθέστερες ζημιές από Drones στην Ελλάδα.

Από το Σεπτέμβριο 2016 που ψηφίστηκε ο νόμος για τις πτήσεις και τις ασφαλίσεις των Drones έχουν δημιουργηθεί αρκετές μικροζημιές. Οι ασφαλιστικές πρέπει να είναι έτοιμες να αποζημιώσουν από τη στιγμή που υπάρχουν τεκμηριωμένες (με αναφορές από την αστυνομία) αιτήσεις των ζημιωθέντων.

Η Ατλαντική Ένωση αποτελεί μία από τις πρώτες εταιρείες που στράφηκαν στην ασφάλιση των ιδιοκτητών/χειριστών drones (αστική ευθύνη των drones).

Tο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης καλύπτει τις αποζημιώσεις σε τρίτους που πιθανά θα κληθεί να καλύψει ο χειριστής του Drone από άστοχους χειρισμούς του. Τα παρεχόμενα προγράμματα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) για την υποχρεωτική ασφάλιση των ιδιοκτητών/χειριστών, αλλά και τους ιδιοκτήτες/χειριστές drones, οι οποίοι δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Μεγάλα Drones

Η ασφάλιση αφορά drones που χρησιμοποιούνται μόνο για ιδιωτική χρήση και συγκεκριμένα για τις υποκατηγορίες CAT A0, CAT A1, CAT και για μέγιστη μάζα κατά την απογείωση έως 25 κιλά.

Τα όρια κάλυψης ανά Drone για σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) φτάνουν μέχρι 1 εκατ. Ευρώ, για σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) επίσης μέχρι 1 εκατ. Ευρώ, για τις υλικές βλάβες (κατά ατύχημα) μέχρι 150 χιλ. ευρώ.

Μικρά Drones

Σε ό,τι αφορά τα μικρά drones (μέγιστη μάζα κατά την απογείωση 4 κιλά) έχουν ασφάλιση για πρόκληση σωματικών βλαβών (ομαδικό ατύχημα) μέχρι 20.000 ευρώ, υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι 5.000 ευρώ.

Τα Drones που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση οφείλουν να είναι ασφαλισμένα για αστική ευθύνη ανεξάρτητα βάρους.

#News

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Κατηγορίες

No tags yet.