Φιλικός Διακανονισμός: Ποια είναι τα όρια αποζημίωσης του αναίτιου οδηγού;


Ο Φιλικός Διακανονισμός είναι ένα Σύστημα αποζημίωσης μετά από τροχαίο ατύχημα, που επιτρέπει στον αναίτιο ασφαλισμένο οδηγό να αποζημιωθεί από την δική του ασφαλιστική εταιρεία.

Σύμφωνα με το κείμενο της Συμφωνίας του Φιλικού Διακανονισμού τα όρια αποζημίωσης είναι ως εξής:

Όταν για πρώτη φορά τον Μάιο του 2000, εφαρμόστηκε το Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού, ήταν απαραίτητο το ευρωπαϊκό έντυπο της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και από τους δυο οδηγούς. Σήμερα δεν είναι πια απαραίτητο για την ένταξη μιας ζημιάς στο Σύστημα Άμεσης Αποζημίωσης όμως η ύπαρξη του διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες του διακανονισμού και της αποζημίωσης.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που αποζημιώνουν τους πελάτες τους για το ατύχημα για το οποίο δεν ευθύνονται ενεργούν για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. Προϋπόθεση αποζημίωσης του αναίτιου οδηγού μέσα από το Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού είναι να διατηρεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος σε ασφαλιστική εταιρεία, Μέλος του Φιλικού Διακανονισμού.

#ΧρήσιμεςΣυμβουλές

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές