7 εκατ. οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις για τα καιρικά φαινόμενα 27-30 Σεπτεμβρίου


Στα 7 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις που δόθηκαν για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, σκάφη και αυτοκίνητα από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΕΕ κατεγράφησαν 1.1148 ζημιές σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές στην Ελλάδα.

Στα 5,8 εκατ. οι ζημιές στις ασφαλίσεις περιουσίας.

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικοί κίνδυνοι, βιομηχανικοί κίνδυνοι) με συνολική ασφαλισμένη αξία 1,36 δισ. €. Τα περισσότερα από τα ακίνητα που επλήγησαν βρίσκονταν στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) της Αττικής (ασφαλισμένη αξία 764 εκατ. €), στην ΠΕ Κορινθίας (270 εκατ. €) και στην ΠΕ Αργολίδας (165 εκατ. €). Εξ΄ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 879 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 6,5 εκατ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία2 φθάνει τα 7.350 €. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι 5,8 εκατ. €.

Οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος συνέβησαν στην ΠΕ Αττικής (56,9%) και στην ΠΕ Κορινθίας (14,6%). Όσον αφορά την πρώτη εκτίμηση αποζημίωσης, τα μεγαλύτερα ποσά εντοπίζονται στην ΠΕ Κορινθίας (41,4%) και στην ΠΕ Αττικής (30,4%). Οι ζημιές διακρίνονται ανά τύπο κινδύνου όπως φαίνεται παρακάτω.

Ασφαλίσεις αυτοκινήτων: Στα 2.052 η μέση ζημιά

Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 253 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 519 χιλ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 2.052€. Οι συνολικές αποζημιώσεις μετά από τις απαλλαγές φθάνουν τα 500 χιλ. €. Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων που επλήγησαν ανέρχεται σε 2,1 εκατ. €. Οι αποζημιώσεις προ απαλλαγών έφθασαν στα 249‰ των ασφαλισμένων κεφαλαίων. Τέλος, η μέση απαλλαγή ανήλθε στο 3,7% των αποζημιώσεων. Οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος και σε ποσό εντοπίστηκαν στην Αττική και την Κορινθία .

Ασφαλίσεις σκαφών

Συνολικά δηλώθηκαν 16 ζημιές σε σκάφη συνολικής ασφαλισμένης αξίας 671 χιλ. €. Το ποσό πρώτης εκτίμησης για ζημιές ήταν της τάξης των 62 χιλ. €, όπου μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται), οι αποζημιώσεις εκτιμώνται σε 54 χιλ. €. Ως εκ τούτου, η μέση ζημία ήταν 3.873€ και η μέση απαλλαγή ήταν το 13% των αποζημιώσεων. Οι αποζημιώσεις αποτέλεσαν τα 92,29‰ των ασφαλισμένων κεφαλαίων. Οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος και σε ποσό εντοπίστηκαν στην Αττική και την Αργολίδα

#News

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές