Πως αποζημιώνεται η «Κλοπή αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων» μέσα από τα συμβόλαια ταξιδιωτικής


Αρκετά συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της απώλειας, κλοπής ή καταστροφής αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων κατά την διάρκεια των ταξιδιών. Οι ταξιδιώτες που έχουν προνοήσει ένα συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης μετακινούνται με ασφάλεια!

Μια ταξιδιωτική ασφάλιση εκτός των άλλων, παρέχει αποζημίωση για την υλική ζημιά των παραδομένων αποσκευών checked-in συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, θραύσης, ληστείας, κλοπής και απώλειας από τον επίσημο μεταφορέα, έως ενός συγκεκριμένου ποσού π.χ. 300, 350, 450, 600, κ.α. ευρώ/ανά αποσκευή ανάλογα το πρόγραμμα και την εταιρεία. Επιπλέον η παροχή δίδεται με ειδικούς όρους και για τα προσωπικά αντικείμενα που φέρει επάνω του ή έχει μαζί του ο ασφαλισμένος ταξιδιώτης, όπως φωτογραφικά- κινηματογραφικά είδη, ρολόγια γουναρικά, ηλεκτρονικά μηχανήματα κ.α. εφόσον έχουν δηλωθεί και συμφωνηθεί με προϋποθέσεις και έως ενός συγκεκριμένου ποσού αποζημίωσης πάντοτε ανάλογα το πρόγραμμα και την πολιτική της εκάστου εταιρείας.

Δείτε εδώ τι αναγράφει η ταξιδιωτική ασφάλιση της εταιρείας Ergo Hellas:

Επιπλέον δύναται να αποζημιωθούν με ιδιαίτερους όρους και προϋποθέσεις και έως ενός συγκεκριμένου ποσού π.χ. 150, 200 κ.α. ευρώ αντικείμενα που βρίσκονται εντός των αποσκευών π.χ. ρούχα, παπούτσια, προσωπικά είδη κ.α. ανάλογα το πρόγραμμα και την εταιρεία. Σημειώνεται ότι συνήθως τα ιδιαίτερα και τιμαλφή αντικείμενα εξαιρούνται της αποζημίωσης από την εν λόγω παροχή αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που τα ιδιαίτερα τιμαλφή αντικείμενα δύναται να ασφαλιστούν κατόπιν ειδικής συνεννόησης με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις και πάντοτε ανάλογα το πρόγραμμα και την πολιτική της εκάστου εταιρείας.

Ο ασφαλισμένος ταξιδιώτης μόλις αντιληφθεί το συμβάν οφείλει να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο της εταιρείας του και να προβεί σε καταγγελία στις επίσημες τοπικές αρχές κάθε χώρας που βρίσκεται, εντός 24ωρων από την στιγμή του συμβάντος. Συνήθη απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την αποζημίωση σε περίπτωση κλοπής, ληστείας, ή καταστροφής αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων είναι ένα Property Irregularity Report και μια γραπτή επιβεβαίωση του συμβάντος ή τυχόν αποζημίωση από τον επίσημο φορέα μετακίνησης και ένα αντίγραφο της καταγγελίας κλοπής από τις τοπικές αρχές. Σημειώνεται πως κάποια συμβόλαια αποζημιώνουν ανεξάρτητα από κάθε άλλη αποζημίωση που μπορεί να λάβει ο ταξιδιώτης, άλλα συμβόλαια με την προϋπόθεση ο ασφαλισμένος ταξιδιώτης να μην έχει αποζημιωθεί από άλλο φορέα και άλλα συμβόλαια εφόσον καταβληθούν και άλλες αποζημιώσεις από άλλες εταιρείες ή φορείς αποζημιώνουν μόνο το μέρος της αποζημίωσης που τους αναλογεί για το εν λόγω περιστατικό.

Δείτε εδώ τι αναγράφει η ταξιδιωτική ασφάλιση της εταιρείας Interamerican:

Συνήθεις εξαιρέσεις της παροχής είναι ζημιές στις αποσκευές ή προσωπικά αντικείμενα που οφείλονται σε κατάσχεση ή κατακράτηση από τελωνειακές αρχές, αποστολή αποσκευών χωρίς συνοδό, κλοπή από χώρους φύλαξης, από φυσικές καταστροφές, τιμαλφή και χρήματα εντός των παραδομένων αποσκευών, συνήθη φθορά, σφετερισμό εξουσίας γυαλιά οράσεως, ηλίου ή φακοί επαφής, τεχνητές οδοντοστοιχίες ακουστικά βαρουκοΐας, μουσικά όργανα, ζώα, πουλιά ψάρια, χρήματα, αναλώσιμα εμπορεύματα, παραεμπόριο, μυστηριώδης εξαφάνιση κ.α. ανάλογα το πρόγραμμα και την εκάστου εταιρεία. Ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του διαμεσολαβητή και στην περίπτωση μιας ταξιδιωτική ασφάλισης να ενημερώσει αναλυτικά τον ασφαλισμένο για το εύρος των παροχών του προγράμματος που έχει επιλεχθεί.

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει όταν ο Ασφαλισμένος αναχωρήσει από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του για τον προορισμό του και ολοκληρώνεται όταν επιστρεψει στην μονιμη κατοικία του. Προϋπόθεση η έκδοση και εξόφληση του συμβολαίου της ταξιδιωτικής ασφαλισης πριν την έναρξη του ταξιδιού.

Δείτε εδώ τι αναγράφει η ταξιδιωτική ασφάλιση της εταιρείας Mondial Assistance:

Ενημερωθείτε αναλυτικά από τον προσωπικό σας διαμεσολαβητή για το κόστος και τα οφέλη μιας ταξιδιωτικής ασφάλισης.

#ΧρήσιμεςΣυμβουλές

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές