Από την «εποχή της κατανάλωσης» στην «εποχή της αποταμίευσης»


Πριν μια δεκαετία, η κατανάλωση ήταν η κυρίαρχη τάση: κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τα λεγόμενα διακοποδάνεια, τα καταναλωτικά δάνεια, κτλ που έδιναν οι τράπεζες με αμείωτους ρυθμούς σε πολίτες και τα οποία αποδείχτηκαν… δανεικά και αγύριστα.

Η κρίση, η οποία ως επί το πλείστον υπήρξε τραπεζική, μετέτρεψε την εν λόγω τάση σε τάση αποταμίευσης, μια τάση, η οποία σύμφωνα με πολλούς είναι άτοπη, καθώς οι δραματικές μειώσεις στα εισοδήματα των Ελλήνων σε συνδυασμό με την αύξηση στις τιμές των προϊόντων, τα περισσότερα από τα οποία είναι καθημερινής ανάγκης και τις αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις στενεύουν τα περιθώρια αποταμίευσης εισοδήματος.

Ωστόσο, η σημασία της αποταμίευσης είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Πλην των μελλοντικών αναγκών, το αίσθημα ανασφάλειας που αναπτύσσεται λόγω της οικονομικής δυσκαμψίας συνοδεύει ακόμα περισσότερο την αναγκαιότητα για αποταμίευση.

Όπως ισχυρίζονται άνθρωποι της αγοράς, η αποταμίευση δεν είναι τόσο δύσκολη, όσο θεωρείται· υπάρχει μια σειρά ορθών τακτικών, οι οποίες μπορούν να συνδράμουν στην πραγματοποίησή της. Σ’ αυτό κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι σωστές κατευθύνσεις υπό τη μορφή συμβουλευτικής που θα δοθούν, οι οποίες θέτουν στην κορυφή αυτών τη σημασία της αλλαγής της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Η μεταβολή της τελευταίας χρήζει αναγκαιότητας, καθώς με εξαίρεση την εξασφάλιση των πρώτων ειδών ανάγκης και της εκπαίδευσης των παιδιών, ιδίως στις μέρες μας πρωτεύει η αποταμίευση παρά οι έξοδοι για διασκέδαση και ψώνια, έστω και αν αυτή στηρίζεται σε μικροποσά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα μικροποσά μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά όταν κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη ανάγκη.

Πλην όμως των ατομικών και οικογενειακών αναγκών, η αποταμίευση αποτελεί και στόχο, αλλά και βασική συνιστώσα της εθνικής οικονομίας. Η εθνική αποταμίευση θα μπορούσε να λεχθεί πως συγκαταλέγεται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της οικονομίας, ενώ τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν με αριθμούς την κατάρρευσή της: το 2000 βρισκόταν στο 17%, ενώ το 2016 στο 10%, την ώρα που ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη παρουσιάζει μεγαλύτερα μεγέθη.

Φυσικά, δεν πρέπει να λησμονούμε πως η αποταμίευση συνδράμει στην εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών, καθώς συμβάλλουν στην κεφαλαιοποίησή τους, με ο,τιδήποτε θετικό επέρχεται από αυτήν την εξέλιξη, όπως η χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων, κ.ά.

Η αποταμίευση, επομένως, αποτελεί μείζονα στόχο τόσο των ελληνικών νοικοκυριών, όσο και της εθνικό, καθώς συνιστά ένα σημαντικό βραχίονα ανάκαμψης των ελληνικών τραπεζών, αλλά και της ελληνικής οικονομίας. στον αστερισμό, ωστόσο, της εποχής της αποταμίευσης, στον κυρίαρχο στόχο μπαίνουν αρκετοί αστερίσκοι, με την ορθή ενημέρωση να πρωταγωνιστεί στην υπερπήδηση αυτών.

#ΧρήσιμεςΣυμβουλές

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές