Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας μπορεί να σώσει μια «καρδιά» που κινδυνεύει


Οι παθήσεις της καρδιάς περιλαμβάνονται μέσα στα συμβόλαια υγείας όλων των εταιρειών και αποζημιώνουν από μια απλή επίσκεψη σε καρδιολόγο και συνήθεις εξετάσεις π.χ καρδιογράφημα, triplex, τεστ κοπώσεως κτλ, έως τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης όπως δωμάτιο και τροφή, εξετάσεις κατά την νοσηλεία, έξοδα τοποθέτησης υλικών π.χ βαλβίδας, βηματοδότη, stent κ.α, δαπάνες αγοράς υλικών, υγειονομικό υλικό, αμοιβή ιατρού, χειρούργου, αναισθησιολόγου, βοηθού αναισθησιολόγου, φάρμακα εντός νοσοκομείου, την διακομιδή με ιδιωτικό ασθενοφόρο κ.α. ανάλογα τις παροχές και το συμβόλαιο.

Η παροχή δίδεται για την εισαγωγή του ασθενούς σε Ιδιωτικό Θεραπευτήριο ή και σε Δημόσιο Νοσοκομείο εάν το επιλέξει ενώ με ορισμένες προϋποθέσεις ο ασφαλισμένος καλύπτεται και για νοσηλείες σε Αμερική, Καναδά και Ευρώπη ανάλογα το συμβόλαιο.

Οι σοβαρές παθήσεις της καρδιάς όπως καρδιακή προσβολή, by-pass κ.α συνήθως περιλαμβάνονται και στα προγράμματα σοβαρών ασθενειών και αποζημιώνουν τον ασφαλισμένο με ένα χρηματικό κεφαλαίο εφάπαξ ή σε δόσεις ανάλογα το συμβόλαιο. Οι συμπληρωματικές παροχές υγείας όπως η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών, το χειρουργικό επίδομα, το νοσοκομειακό επίδομα, η απώλεια εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία, η μόνιμη ολική/μερική ανικανότητα για εργασία κ.α μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά τον ασφαλισμένο με παθήσεις καρδιάς και συνήθως δίνονται ως αυτόνομα συμβόλαια παροχών με βασική ασφάλιση ζωής. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του διαμεσολαβητή για την αναλυτική ενημέρωση του εύρους των παροχών και των επιλογών που έχει ο υποψήφιος αλλά και ο υφιστάμενος ασφαλισμένος.

Συνήθως οι προϋποθέσεις αποζημίωσης του ασφαλισμένου από παθήσεις της καρδιάς είναι η ασθένεια να μην προϋπάρχει της έναρξης της ασφάλισης, να έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα αναμονής από την έναρξη του συμβολαίου έως την εμφάνιση της ασθένειας π.χ 3, 6,12, 24 μήνες ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία, να μην διαγνωσθεί ως εκ γενετής ασθένεια (πολύ ιδιαίτερο θέμα που χρειάζεται προσοχή από του διαμεσολαβητές / ορισμένα συμβόλαια νέας γενιάς το συζητούν υπό όρους) κ.α.

Όλες οι ασθένειες της καρδιάς δεν έχουν την ίδια βαρύτητα ως επικινδυνότητα για την ανθρώπινη ζωή και ως δαπάνες/έξοδα για την αντιμετώπιση τους. Οι εταιρείες έχουν ορίσει μια διαβάθμιση της βαρύτητας και των χειρουργικών εξόδων των ασθενειών της καρδιάς που απαιτούνται και αναγράφουν αναλυτικά τις ονομασίες και τον χαρακτηρισμό π.χ μεσαία, μεγάλη, βαρέα κτλ στους όρους των συμβολαίων . Για παράδειγμα μια «Εκτομή Ανευρύσματος Περιφερειακής Αρτηρίας» ορίζεται συνήθως ως μεγάλη επέμβαση ενώ μια «Ανοικτή ή ενδαγγειακή επέμβαση για ανεπάρκεια ή απόφραξη εν τω βάθει φλεβικού δικτύου» ορίζεται ως βαρέα κ.ο.κ.

Μια πάθηση της καρδιάς ιδιαίτερα όταν είναι επείγουσα όπως ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση και χωρίς καθυστερήσεις. Υπάρχουν παραδείγματα ασφαλισμένων με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε εξέλιξη οι οποίοι διακομίστηκαν σε θεραπευτήριο με ιδιωτικό ασθενοφόρο τεχνολογικά εξοπλισμένο και με κατάλληλο ιατρό, έγκαιρα και χωρίς καθυστερήσεις και σήμερα χαίρονται την ζωή και την οικογένειά τους.

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας μπορεί να σώσει μια «καρδιά» που κινδυνεύει. Ενημερωθείτε σήμερα από τον διαμεσολαβητή σας.

#ΧρήσιμεςΣυμβουλές

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές