Αναδρομικό χαράτσι στους γιατρούς, αλλά όχι έντοκο


Χωρίς έντοκη επιβάρυνση θα είναι οι αναδρομικές εισφορές για τους γιατρούς. Πιο συγκεκριμένα, δεν θα επιβαρυνθούν με τόκο όσοι ιατροί κληθούν από τον ΕΦΚΑ να καταβάλλουν αναδρομικές εισφορές λόγω μη έγκαιρης ανάρτησης των ειδοποιητηρίων. Αυτό ξεκαθαρίζει επιστολή -απάντηση του ΕΦΚΑ προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Από τον ΕΦΚΑ επισημαίνεται πως αν δεν έχουν εκδοθεί ειδοποιητήρια, μπορούν τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να απευθύνονται στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης του συστήματος και να εκδίδονται τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2017.

Επίσης οι αναδρομικές εισφορές/διαφορές από 1η Ιανουαρίου 2017 θα αναζητηθούν με καταβολή μιας μηνιαίας αναδρομικής εισφοράς με κάθε τρέχουσα μηνιαία εισφορά, αρχής γενομένης από τον Μάιο 2017, σημειώνεται από τον ΕΦΚΑ.

Οι αναδρομικές εισφορές/διαφορές δεν θα επιβαρύνονται με επιτόκιο καθυστέρησης εφόσον εξοφλούνται έως την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής κάθε τρέχουσας εισφοράς,τονίζεται.

#News

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές