Σ. Μιχαηλίδης: To Accelerator Plus 2.0 «πολυ-εργαλείο» συστηματικής συσσώρευσης κεφαλαίου


O συγκερασμός της αξιοπιστίας της MetLife και τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το πρόγραμμα Accelerator Plus 2.0 , αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της νέας συνταξιοδοτικής λύσης της Εταιρείας. Μιλώντας στο id o κ. Σ. Μιχαηλίδης, Επικεφαλής Επικοινωνίας και Μarketing αναλύει τα βασικά στοιχεία του Accelerator καθώς και πώς διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό.

Γιατί να επιλέξει ένας εργαζόμενος το Accelerator Plus 2.0, ποια είναι τα βασικά στοιχεία τουπρογράμματος που το διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό;

To Accelerator Plus 2.0 είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου το οποίο παρέχει μια ευρεία γκάμα κατηγοριών επένδυσης που συμπεριλαμβάνουν ομόλογα, μετοχές, εμπορεύματα και χρηματικά διαθέσιμα, έτσι ώστε ο κάθε ασφαλισμένος να επιλέξει την κατηγορία ή τις κατηγορίες που επιθυμεί, βάσει του προφίλ του και των αναγκών του. Συγκριτικό πλεονέκτημα του Accelerator Plus 2.0 είναι ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να νιώθει σιγουριά για την επενδυτική του επιλογή χάρη στην τεχνογνωσία και την εμπειρία που του παρέχεται τόσο από τη MetLife όσο και από τους συνεργαζόμενους επενδυτικούς οίκους όπως BlackRock, Pimco, Vanguard και Templeton.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι ελεύθερη και προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκάστοτε ασφαλισμένου. Εξίσου σημαντικό είναι ότι όταν ο ασφαλισμένος το επιλέξει, έχει τη δυνατότητα εκταμίευσης του ποσού που έχει συσσωρευθεί.

Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει στον ασφαλιζόμενο, πρόσθετη εξα- σφάλιση για την οικογένειά του σε περίπτωση απώλειας ζωής, ενώ σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας, με ελάχιστο πρόσθετο κόστος, απαλλάσσεται από την πληρωμή των ασφαλίστρων του προγράμματος. Είμαστε πολύ περήφανοι για το Accelerator Plus 2.0 καθώς δεν είναι ένα απλό προϊόν αλλά λειτουργεί σαν «πολύ – εργαλείο» συστηματικής συσσώρευσης κεφαλαίου, το οποίο είναι ευέλικτο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε ασφαλισμένου και στις ανάγκες της εποχής.

Ποια είναι η καταλληλότερη ηλικία για να ξεκινήσει η ασφάλιση;

Με τις ραγδαίες εξελίξεις στον ασφαλιστικό χώρο, η ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων έχει αρχίσει και ωριμάζει. Πλέον, όλο και περισσότεροι αναζητούν ασφαλιστικές προτάσεις τόσο για τους ίδιους όσο και για την οικογένειά τους. Εντυπωσιακό είναι ότι οι νεότεροι δείχνουν να συνειδητοποιούν την επιτακτική ανάγκη λύσεων για την εξασφάλιση της σύνταξής τους. Το σίγουρο είναι ότι όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει κανείς ένα πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου τόσο περισσότερα είναι τα οφέλη που θα έχει μακροπρόθεσμα καθώς όσο επενδύει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, τόσο μεγαλύτερο κεφάλαιο θα συσσωρεύσει σε δεδομένη χρονική στιγμή.

Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα; Λόγου χάρη ένας ασφαλισμένος 35 ετών που καταβάλλει ασφάλιστρα 600 ευρώ ετησίως τι όφελος θα αποκομίσει από το πρόγραμμα;

Το ποσό που θα συσσωρεύσει ένας ασφαλισμένος καταβάλλοντας €600 το χρόνο, εξαρτάται από τη διάρκεια του Προγράμματος και από το πού θα τοποθετεί τις εισφορές που θα καταβάλλει αλλά και το κεφάλαιο που σταδιακά θα συσσωρεύεται. Το ποσό που θα συσσωρεύσει ένας ασφαλισμένος που κάνει συντηρητικές επιλογές θα διαφέρει από το ποσό που θα συσσωρεύσει κάποιος που παίρνει ρίσκο στις επενδύσεις του, ακόμα και αν οι δύο καταβάλλουν τα ίδια ασφάλιστρα για τον ίδιο χρόνο.

Για παράδειγμα, αν σε διάστημα 10 ετών δύο ασφαλισμένοι καταβάλλουν το ίδιο κεφάλαιο το τελικό ποσό που θα συσσωρεύσουν θα διαφέρει ανάλογα με τις επιλογές τοποθέτησης που έχουν κάνει. Είναι πολύ σημαντικό να επενδύσει κανείς στο παρόν του για να εξασφαλίσει τη σιγουριά και ασφάλεια που θέλει για το μέλλον του.

ACCELARATOR PLUS 2.0: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΕ ΕΧΕΓΓΥΟ Η METLIFE

H οικονομική ύφεση και κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί επιβαρυντικά και για το συνταξιοδοτικό σύστημα.

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι ότι ο δρόμος για την οικονομική ανάκαμψη εν γένει της χώρας αλλά και συγκεκριμένα του ασφαλιστικού και δη του συνταξιοδοτικού δεν θα είναι εύκολος.

Για να βρεθεί μια λύση για την αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, χρειάζεται πρώτα να αλλάξουν άρδην κάποιες παγιωμένες και παρωχημένες πρακτικές.

Η MetLife, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες συνθήκες και στις ανάγκες των ασφαλισμένων της, επιδιώκει μέσα από τα προγράμματά της να προσφέρει λύσεις στις ανάγκες και ανησυχίες των πολιτών. Θεωρώντας τη σύνταξη μια επένδυση κεφαλαίου για το μέλλον, η MetLife με το Accelerator Plus 2.0 παρέχει τη δυνατότητα για συστηματική και ευέλικτη δημιουργία κεφαλαίου, με χρονικό ορίζοντα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εκάστοτε ασφαλισμένου.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ACCELERATOR PLUS 2.0

Τα ασφάλιστρα ξεκινούν από €600 το χρόνο και προσαρμόζoνται σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε ασφαλισμένου ενώ τα ποσοστά επένδυσης είναι υψηλά από τον πρώτο χρόνο.

Υπάρχει ευελιξία στη διάρκεια του προγράμματος καθώς ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει ελεύθερα για τη διάρκεια σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες. Δεδομένου ότι για τη MetLife το πρόγραμμα Accelerator Plus 2.0 αποτελεί μια επένδυση για το μέλλον, δίνει επενδυτική ευελιξία στον κάθε ασφαλισμένο. Παρέχει πλήθος κατηγοριών επένδυσης –όπως ομόλογα, μετοχές, εμπορεύματα και χρηματικά διαθέσιμα– έτσι ώστε να επιλέξει ο κάθε ασφαλισμένος τις κατηγορίες που επιθυμεί βάσει του προφίλ του ενώ μπορεί να επιλέξει είτε ανάμεσα σε δεκατρία επενδυτικά προγράμματα είτε σε έναν από τους πέντε συνδυασμούς προεπιλεγμένων επενδυτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, η MetLife παρέχει εμπειρία και τεχνογνωσία από κορυφαίους επενδυτικούς οίκους παγκοσμίως όπως BlackRock, Pimco, Vanguard και Templeton. Εξίσου σημαντικό είναι ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να αλλάξει την επενδυτική επιλογή του ανά πάσα στιγμή. Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα εκταμίευσης του ποσού αυτού όταν εκείνος το επιλέξει βάσει των αναγκών του αλλά και των συνθηκών αγοράς. Δικαίωμα εξαγοράς δίνεται μετά το τρίτο έτος στο σύνολο ή σε μέρος του λογαριασμού αλλά και άμεσα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, η καταβολή της παροχής μπορεί να γίνει είτε με τη μορφή εφάπαξ είτε μηνιαίου εισοδήματος.

Επιπρόσθετα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο ασφαλισμένος αποκτά πρόσθετη ασφάλιση για την οικογένειά του σε περίπτωση απώλειας ζωής ενώ σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας, με ελάχιστο πρόσθετο κόστος, απαλλάσσεται από την πληρωμή των ασφαλίστρων του προγράμματος. Το Accelerator Plus 2.0 είναι ένα εξελιγμένο πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου για το μέλλον που έχει δημιουργηθεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασφαλισμένων. Αποτελεί έναν ακόμη λόγο για κάθε ασφαλισμένο – καταναλωτή να εμπιστεύεται τη MetLife

#ΧρήσιμεςΣυμβουλές #News

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές