Πώς καλύπτεται η «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα» οδηγού κατόπιν τροχαίου ατυχήματος μέσα από τα συμβόλαια


Σε περίπτωση που ένας ασφαλισμένος οδηγός προξενήσει ατύχημα με υπαιτιότητα και υποστεί ο ίδιος σωματικές βλάβες, αποζημιώνεται από την παροχή του προσωπικού ατυχήματος.

Η κάλυψη «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα» δίδεται μέσα από την παροχή «Προσωπικό ατύχημα οδηγού» των συμβολαίων οχημάτων και ορίζεται ως η πλήρης ανικανότητα του οδηγού να ασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία με αμοιβή ή κέρδος και οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα ή και τυχόν επιπλοκές του.

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης του παθόντα αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του συμβολαίου οχήματος και ποικίλει ενδεικτικά σε 15 ή 30 χιλ. ευρώ κ.α. ανάλογα την εταιρεία. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον παθόντα από την εταιρεία συνήθως μετά την οριστική διαπίστωση της Μόνιμης Ολικής Αναπηρίας συνεπεία τροχαίου από επίσημο κοινωνικό φορέα και με την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ζωή.

Ενημερωθείτε σήμερα με λεπτομέρειες από τον διαμεσολαβητή σας.

#ΧρήσιμεςΣυμβουλές

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές