ΕΦΚΑ: Υπολογίστε online τις ασφαλιστικές σας εισφορές


Υπολογίστε εύκολα τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ που ισχύουν από 1/1/2017 για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες ανάλογα με το προερχόμενο ταμείο (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ-Τομέας Ασφάλισης Νομικών, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΟΓΑ).

Ο υπολογιστής εισφορών υπολογίζει το σύνολο των εισφορών, ακόμα και τις εισφορές που δεν περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ (επικουρική ασφάλιση, κλάδος πρόνοιας-εφάπαξ).

Υπολογίστε με βάση το ΚΦΑ (Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα) του 2016 για να υπολογίσετε τις πραγματικές σας εισφορές για το 2017.

Πρώην ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών)

Ο υπολογιστής εισφορών λαμβάνει υπ όψη του:

– άνω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 5860,80 /μήνα – κάτω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 586,08 /μήνα (άνω 5ετίας), 410,26 /μήνα (κάτω 5ετίας) – τους διαφορετικούς συντελεστές του κλάδου σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης – υπολογίζει αναλυτικά την ασφαλιστική οφειλή για τους κάτω 5ετίας ασφαλισμένους

Δεν υπολογίζει επικουρική ασφάλιση, κλάδο πρόνοιας εάν υπάρχει.

Πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ / Τομέας Ασφάλισης Νομικών

Ο υπολογιστής εισφορών λαμβάνει υπ όψη του:

– άνω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 5860,80 /μήνα – κάτω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 586,08 /μήνα (άνω 5ετίας), 410,26 /μήνα (κάτω 5ετίας) – τους διαφορετικούς συντελεστές του κλάδου σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης – υπολογίζει αναλυτικά τις μειώσεις του αρ. 98 για άνω και κάτω 5ετίας ασφαλισμένους – υπολογίζει αναλυτικά την ασφαλιστική οφειλή για τους κάτω 5ετίας ασφαλισμένους

Πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Ο υπολογιστής εισφορών λαμβάνει υπ όψη του:

– άνω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 5860,80 /μήνα – κάτω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 586,08 /μήνα (άνω 5ετίας), 410,26 /μήνα (κάτω 5ετίας) – τους διαφορετικούς συντελεστές του κλάδου σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης – την εισφορά Στέγης Υγειονομικών – υπολογίζει αναλυτικά τις μειώσεις του αρ. 98 για άνω και κάτω 5ετίας ασφαλισμένους – υπολογίζει αναλυτικά την ασφαλιστική οφειλή για τους κάτω 5ετίας ασφαλισμένους

Πρώην ΟΓΑ

Ο υπολογιστής εισφορών λαμβάνει υπ όψη του:

– το έτος υπολογισμού εισφορών (διαφορετικοί συντελεστές του κλάδου σύνταξης) – άνω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 5860,80 /μήνα – κάτω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 410,26 /μήνα

#ΧρήσιμεςΣυμβουλές #News

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές