Τί είναι η κυμαινόμενη ασφάλιση (Blanket Policy)


Ο τύπος της ασφαλίσεως αυτής επινοήθηκε για να εξυπηρετήσει την ασφάλιση μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών συγκροτημάτων, οπου, αντί κάθε κτιριακός όγκος η καθεμιά απο τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή αποθήκες να αποτελεί χωριστό ασφαλιστικό αντικείμενο ή ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, καταγράφονται και αποτιμώνται όλα μαζί τα κτήρια, εκφραζόμενα με ένα ποσό καλυπτόμενου κεφαλαίου, όλος μαζί ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός και όλα τα stock των εμπορευμάτων και πρωτων υλών, άσχετα αν βρισκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες και χώρους.

Εφόσον οι οικοδομές, που βρίσκονται τα διάφορα αυτά ασφαλιζόμενα αντικείμενα, χρησιμεύουν εξ ολοκλήρου για τη στέγαση τους, εισπράττεται το βαρύτερο ασφάλιστρο για ολόκληρο το κεφάλαιο. Το βαρύτερο ασφάλιστρο για όλο το κεφάλαιο, προσαυξημένο κατα 20%, εισπράττεται οταν έστω και ένας χώρος, απο αυτούς που στεγάζουν τα ασφαλισμένα πράγματα, χρησιμεύει και για άλλη χρήση.

#ΧρήσιμεςΣυμβουλές

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές