Με γνήσιο υπογραφής η χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ


Ο εκπρόσωπος του ασθενούς θα πρέπει να έχει σχετική εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή.

Από τον ίδιο τον ασθενή ή συγγενή του πρώτου βαθμού ή άλλο εξουσιοδοτημένο νόμιμα εκπρόσωπο θα γίνεται στο εξής η κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Ο εκπρόσωπος του ασθενούς θα πρέπει να έχει σχετική εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Σωτήρης Μπερσίμης, αναφορικά με την κατάθεση δικαιολογητικών στις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους του ΕΟΠΥΥ.

Αφορά παλαιότερη εγκύκλιο (21165/2014), η οποία παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω σχετικά με τον φάκελο με τα παραστατικά που υποβάλλονται κάθε φορά στην Επιτροπή.

Στον ίδιο φάκελο πρέπει να περιλαμβάνεται και η εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι εν λόγω Επιτροπές λειτουργούν στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στην Λάρισα, στην Πάτρα, στα Ιωάννινα και στην Αλεξανδρούπολη, όπου οι ασφαλισμένοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για χορήγηση 32 ειδικών σκευασμάτων για διάφορες παθήσεις και εννέα για εξωσωματική γονιμοποίηση.

Οι Επιτροπές εξετάζουν, επίσης, αιτήματα για ραδιοφάρμακα, φάρμακα εξωτερικού που αφορούν ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές.

Αφορούν, επίσης, φάρμακα των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης 82961 (ΦΕΚ 2219 Β’/09.09.2013), τα οποία εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ έως την οριστική αξιολόγηση τους από την αρμόδια επιτροπή ή τη λήξη της ενδεδειγμένης περιόδου θεραπείας.

Επαρχία

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού στην επαρχία προσέρχονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ.) ή Αποκεντρωμένο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, η οποία συλλέγει τα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στην αρμόδια Επιτροπή.

#News

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές