«Μπλοκάκια»: τα σημεία - κλειδιά και οι παγίδες!


Η «διορθωτική» εγκύκλιος για τους αμειβόμενους με μπλοκάκι «κλείνει το μάτι» προς την πλευρά του εργαζόμενου προκαλώντας ωστόσο νέα αναστάτωση σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα αμέτρητα είναι τα λάθη που έχουν διαπιστωθεί στα ειδοποιητήρια με τις νέες εισφορές.

Μισθωτοί που διατηρούν και μπλοκάκι καθώς και ασφαλισμένοι που θέλουν να υπαχθούν στο άρθρο 39 (επιμερισμός ασφαλίστρου για τα μπλοκάκια) έχουν χρεωθεί με εξοντωτικές εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες με βάση το εισόδημα του 2015. Ωστόσο τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ που έχουν ήδη εκδοθεί για πολλούς εργαζόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών δεν αλλάζουν. Ακολούθως κι αφού υποβληθούν στα τέλη Φλεβάρη οι πρώτες ΑΠΔ του 2017 θα αρχίσει να μπαίνει σε λειτουργία η διαδικασία του επιμερισμού των εισφορών και θα ακολουθήσουν συμψηφισμοί. Τα στελέχη του ΕΦΚΑ διαβεβαιώνουν ότι τα λάθη θα διορθωθούν. Οι ειδικοί συμβουλεύουν για να είστε ασφαλιστικά ενήμερος, να πληρώσετε εισφορά «έναντι» (αφού έχετε το δικαίωμα) στο ύψος που να αντιστοιχεί στο 9.22%.

Τα σημεία – κλειδιά που πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εμπλεκόμενα μέρη για να αποφεύγουν τις παγίδες με τα μπλοκάκια είναι τα εξής:

1. Τον επιμερισμό των εισφορών μπορούν να διεκδικήσουν:

Α) οι μισθωτοί που διατηρούν ταυτόχρονα «μπλοκάκι» μέσω του οποίου εισπράττουν αμοιβή από 1-2 εργοδότες,

Β) οι αμειβόμενοι με μπλοκάκι που απασχολούνται σε έως 2 εργοδότες.

Οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν μόνο 9,22% (6,67% για σύνταξη και 2,55% για υγεία) επί του εισοδήματος στο «μπλοκάκι», ενώ το υπόλοιπο 17,88% θα το πληρώνει ο εργοδότης/οι εργοδότες τους.

2. Το «μπλοκάκι», εφόσον έχει 1-2 εργοδότες με διαρκή και όχι ευκαιριακή σχέση εργασίας, αναγράφει στο δελτίο πως υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 και ο εργοδότης υποβάλλει ΑΠΔ. Αν ο εργοδότης αρνηθεί τον επιμερισμό, σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο εργαζόμενος πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση προς τον ΕΦΚΑ. Ο φορέας ενημερώνει τον εργοδότη πως υποχρεούται να πληρώσει εισφορές. Αν ο εργοδότης διαφωνεί προσφεύγει στον ΕΦΚΑ. Το αρμόδιο όργανο (το οποίο δεν έχει ακόμα στελεχωθεί) θα κληθεί να επιλύσει τη διαφορά. Μέχρι τότε (το υπουργείο εκτιμά ότι η διαδικασία θα διαρκέσει δύο μήνες) ο εργαζόμενος θα πληρώνει μόνο τη δική του εισφορά 9,22% αντί του 26,95% που όριζε η προηγούμενη εγκύκλιος. Αν το αρμόδιο όργανο του ΕΦΚΑ δικαιώσει τον εργαζόμενο, ο εργοδότης θα κληθεί να καταβάλλει αναδρομικά τις εργοδοτικές εισφορές.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός για να επισημάνει ότι η εγκύκλιος μεταφέρει το βάρος στις πλάτες του εργαζόμενου ο οποίος καταγγέλλοντας τον εργοδότη, «ρισκάρει» τη θέση εργασίας του. Ειδικοί εκτιμούν ότι το θετικό μέτρο θα είναι «δώρο άδωρο» καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι δε θα κάνουν χρήση του. Αν οι δύο πλευρές αποφασίσουν από κοινού να μην κάνουν χρήση της ευνοϊκής διάταξης, δηλαδή ο εργαζόμενος να καλύψει εξ ολοκλήρου τις εισφορές, δεν προβλέπεται από τον νόμο καμία διαδικασία.

3. Εάν στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους παρασχεθεί υπηρεσία και σε τρίτο αντισυμβαλλόμενο, ο ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο στον ΕΦΚΑ, με σχετική αίτηση-δήλωση, ώστε να επέλθει η σχετική μεταβολή στο μητρώο και να ενημερωθεί/ούν ο/οι αντισυμβαλλόμενος/οι προκειμένου να απαλλαγεί/ούν από την ανωτέρω υποχρέωση. Όπως και για κάθε άλλη κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, στο τέλος εκάστου έτους θα πραγματοποιείται εκκαθάριση και συμψηφισμός μεταξύ των καταβληθεισών κατά τους ανωτέρω μήνες εισφορών και των οφειλόμενων εισφορών, με βάση το πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (όπως αυτό προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος)

#News

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές