Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Ασφαλιστικού. Ποιοι αδικούνται!


Ο κ. Ζαχαρίας Καλαϊτζάκης, Σύμβουλος Ασφάλισης μας έστειλε το παρακάτω κείμενο με θέμα "Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Ασφαλιστικού", το οποίο το nextdeal.gr για προβληματισμό ευχαρίστως δημοσιεύει.

"Συντάξεις γήρατος

- Σύνταξη για όλους στα 67 εκτός αν έχουν συμπληρωθεί 40 χρόνια ασφάλισης πριν τα 62. Τότε εισπράττεται η Σύνταξη με τη συμπλήρωση του εξηκοστού δεύτερου έτους. - Προϋπόθεση συνταξιοδότησης η καταβολή εισφορών για δεκαπέντε χρόνια. - Εθνική Σύνταξη 384 ευρώ με εικοσαετή ασφάλιση, η οποία παραμένει ίδια όσο και να διαρκέσει ο εργασιακός βίος. - Εθνική Σύνταξη 345,60 με δεκαπενταετή ασφάλιση. Για κάθε χρόνο πρόωρης αποχώρησης προκύπτει μείωση 2 %, οπότε 5 έτη * 2 % = 10 % (384-10%= 345,60). - Αναλογική Σύνταξη, η οποία θα καταβάλλεται μελλοντικά μόνο αν υπάρχουν διαθέσιμα στα ταμεία, κάτι που την καθιστά ιδιαίτερα επισφαλή. Ως μέσος μισθός, με βάση τον οποίον θα υπολογιστεί, θα εκληφθεί ο μέσος όρος από το 2002 έως το έτος της συνταξιοδότησης. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ο υπολογιζόμενος μισθός συνδέεται με τις εισφορές που κατέβαλαν μετά το 2002.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι αδικούνται όσοι θα εισφέρουν μεγάλα ποσά και για πολλά χρόνια στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Όχι μόνο ως προς την εγγυημένη

, που θα είναι ίδια, αλλά και στην αναλογική, η οποία δεν θα χαρακτηρίζεται από ανταποδοτικότητα.

#News

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές