Κράτος vs ιδιωτικές ασφαλιστικές: Ποιοι κινδυνεύουν με χρεοκοπίες


Τις συντάξεις των ασφαλισμένων διασφαλίζει το Solvency II λόγω της δομής του και των δεικτών που το απαρτίζουν. Η πιθανότητα χρεοκοπίας ασφαλιστικής είναι απειροελάχιστη έως ανύπαρκτη. Σε αντίθεση κράτη που στηρίζουν το συνταξιοδοτικό στην δημόσια ασφάλιση θέτουν σε κίνδυνο τις απολαβές των συνταξιούχων μέσα από επιβεβλημένες μειώσεις σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα δημοσιονομικά. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα που έδωσε κατά την ομιλία του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΑΕΕ ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου σύμφωνα με τον οποίον, αν τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία και το κράτος έμπαιναν σε διαδικασίες παρόμοιες με αυτές των stress tests των ασφαλιστικών δεν θα μπορούσαν να περάσουν κανένα από τα στάδια της διαδικασίας. Και αυτό γιατί τα αποθέματα που απαιτούνται για να λειτουργήσει μία ασφαλιστική ζωής είναι πολύ υψηλά και σταθμισμένα ανά το κίνδυνο ενώ, τα ασφαλιστικά ταμεία στην χώρα είναι χρεοκοπημένα και δεν απαιτείται στάθμιση κινδύνων.

της Ελενας Ερμείδου

Ουσιαστικά όπως εξηγεί η Μυρτώ Χαμπάκη Οικονομολόγος ειδική σε θέματα Solvency II και Διαχείρισης Κινδύνων το Solvency II εισάγει την έννοια της προληπτικής εποπτείας. Αυτή η μορφή εποπτείας είναι σχεδιασμένη να προλαμβάνει τη χρεοκοπία, αφού ο επόπτης ελέγχει συστηματικά και διεξοδικά την ασφαλιστική εταιρεία ανά τρίμηνο. Σημειώνεται ότι το παλαιό πλαίσιο, κατά τον υπολογισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας, δεν λάμβανε υπόψη κρίσιμες κατηγορίες επιχειρησιακών κινδύνων όπως π.χ. τον κίνδυνο της Αγοράς, δηλ. τις αυξομειώσεις των επιτοκίων, των spreads, των αξιών την ακίνητης περιουσίας, την πτώση στην τιμή των μετοχών και των συμμετοχών.

Σύμφωνα δε, με πρόσφατο εσωτερικό έγγραφο της Insurance Europe προς την Πανευρωπαϊκή Αρχή για την Ιδιωτική Ασφάλιση και τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία (EIOPA), το Solvency II διαθέτει τους Μηχανισμούς έγκαιρης παρέμβασης μέσα από την σύσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Στην περίπτωση που τα κεφάλαια μία ασφαλιστικής υποχωρήσουν των απαιτήσεων (SCR) τότε ο επόπτης παρεμβαίνει για την λήψη μέτρων ενίσχυσης κεφαλαίων μία ασφαλιστικής μέχρι να καλυφθούν οι δείκτες ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας (MCR). Στην περίπτωση που υποχωρήσουν και κάτω από αυτό το όριο τότε ο πλήρης έλεγχος μίας ασφαλιστικής μπορεί να μεταβεί στο έλεγχο των εποπτικών αρχών με στόχο την προστασία των ασφαλισμένων.

Πρόκειται για διαδικασία μου εφαρμόστηκε στην χώρα μας πρόσφατα με την ολοκλήρωση μεταφοράς 8.000 συμβολαίων ζωής και υγείας της International Life στην Εθνική Ασφαλιστική. Στην περίπτωση που δεν είχε συγκροτηθεί ο μηχανισμός αυτός, τότε ο κίνδυνος να χάσουν τα λεφτά τους οι ασφαλισμένοι ήταν πολύ μεγάλος. Στην περίπτωση της International Life παρενέβη ο επόπτης, και κράτησε ανοικτή την εταιρεία μέχρι να γίνει η μεταφορά συμβολαίων.

Παρόμοιο αλλά πολύ ανώδυνο είναι και το παράδειγμα της ΑΙΓΑΙΟΝ ο οποία μέσω διαδικασιών Run Off μετέφερε μέρος τους χαρτοφυλάκιο ζημιών στην DARAG, ουσιαστικά προστατεύοντας του πελάτες της.

Με άλλα λόγια εάν τα κεφάλαια μίας ασφαλιστικής υποχωρήσουν κάτω των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων τότε οι επόπτες μπορούν να αναλάβουν τον έλεγχο της ασφαλιστικής και να απαιτήσουν την πώληση της εταιρείας, την μεταβίβαση μέρους του χαρτοφυλακίου της ή ακόμα και την εκκαθάριση της.

#News

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές