ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΑΣ!!!


Το γραφείο μας διασφαλίζει στους δανειολήπτες την άμεση αποπληρωμή του δανείου τους, σε περίπτωση ενός τυχαίου και απρόβλεπτου γεγονότος, που θα μπορούσε να εμποδίσει την ομαλή αποπληρωμή των δόσεων, που απομένουν ως την ολική εξόφλησή του.

Ενδεικτική Τιμολόγηση Ασφάλισης Δανείου:

Για έναν 43χρονο δανειολήπτη, με ύψος δανείου 70.000 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής 20 έτη το ποσό της δόσης ανέρχεται μόνο στα 29,75 ευρώ / Μήνα.

Με την ασφάλεια αυτή, εάν ο δανειολήπτης δεν δύναται να ανταποκριθεί στις δανειακές υποχρεώσεις του, αυτές δεν μεταφέρονται στους νόμιμους κληρονόμους και ταυτόχρονα αποκλείεται η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του, από την τράπεζα.

Τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά προγράμματα, αφορούν κυρίως, στεγαστικά & επισκευαστικά δάνεια, λόγω της μεγάλης διάρκειάς τους, που συνήθως ξεπερνά τα 10 έτη και των υψηλών ποσών χορήγησης, αλλά και επιχειρηματικά δάνεια ατομικών επιχειρήσεων ή ελεύθερων επαγγελματιών, όπου το φυσικό πρόσωπο - ιδιοκτήτης ταυτίζεται με την επιχείρηση.

Η Ασφαλιστική Εταιρεία αναλαμβάνει την ολική αποπληρωμή του υπολοίπου του ανεξόφλητου δανείου, στην τράπεζα, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου για εργασία, εξαιτίας Ατυχήματος ή Ασθένειας, καθώς και σε περίπτωση απώλειας της ζωής του.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ασφάλισης του δανείου, μπορεί να ξεκινήσει ταυτόχρονα με την λήψη του δανείου ή μεταγενέστερα και το κόστος ασφάλισης εξαρτάται από το ύψος του δανείου, την διάρκεια και την ηλικία του δανειολήπτη.

Ωστόσο η συγκεκριμένη ασφάλιση, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να εκλαμβάνεται ως επιπλέον επιβάρυνση, αλλά ως ηθική υποχρέωση του δανειολήπτη, έναντι των μελών με τα οποία συνδέεται.

Οι απαιτήσεις σας, υποχρέωσή μας!!!

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Ασφαλιστική Λοκρίδος

Εμείς μπορούμε!

#News #Προσφορές

Ενημέρωση Πελατών

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...

Προσφορές