Απλή Ασφάλεια Ζωής

 

Τι είναι η Απλή Ασφάλεια Ζωής

 

Η Απλή Ασφάλεια Ζωής είναι μια βασική ασφάλεια ζωής, η οποία καλύπτει τον κίνδυνο της απώλειας ζωής. Συγκεκριμένα, καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους  αν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο και μέχρι την ηλικία των 75 ετών. Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. 10, 20, 30 έτη.

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για:

 • Oικογενειάρχες και άτομα με εξαρτώμενα μέλη

 • Άτομα με αυξημένες υποχρεώσεις (δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.)

 • Επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας σε περίπτωση απώλειας ζωής ενός από τους συνεταίρους τους

 

Γιατί να επιλέξετε Απλή Ασφάλεια Ζωής

 

Η Απλή Ασφάλεια Ζωής σάς προσφέρει μια σειρά από πολύτιμα οφέλη, τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να:

 • Διατηρήσετε την ποιότητα ζωής της οικογένειάς σας

 • Διασφαλίσετε τη χρηματοδότηση των σπουδών των παιδιών σας, καθώς και την αποκατάστασή τους χωρίς δραματικές αλλαγές στη ζωή τους

 • Παρέχετε το απαραίτητο κεφάλαιο για την αποπληρωμή των υπολοίπων πιστωτικών καρτών, προσωπικών ή στεγαστικών δανείων σας

 • Φροντίσετε για την οικονομική ανακούφιση της οικογένειάς σας, εξομαλύνοντας την περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα

 • Εξασφαλίσετε, με χαμηλό κόστος, ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τα αγαπημένα σας πρόσωπα

 • Διατηρήσετε και να προστατέψετε την ακίνητη περιουσία σας, εξασφαλίζοντας την πληρωμή των φόρων κληρονομιάς

 • Καλύψετε, συστηματικά και με υπευθυνότητα, έναν υπαρκτό και απρόβλεπτο κίνδυνο

 • Αποδείξετε έμπρακτα την αγάπη για την οικογένειά σας και τους ανθρώπους που εξαρτώνται οικονομικά από εσάς

 

Ασφάλεια Ζωής από Ατύχημα

 

Τι είναι η Ασφάλιση Ζωής από Ατύχημα

 

Η Ασφάλεια Ζωής από ατύχημα καλύπτει τον κίνδυνο της απώλειας ζωής εξαιτίας ατυχήματος, μέχρι την ηλικία των 65 ετών.  Συγκεκριμένα, καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους αν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα, μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο.

Το πρόγραμμα Ασφάλεια Ζωής από ατύχημα μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε από τα παρακάτω προγράμματα:

 • Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής

 • Απλή Ασφάλεια Ζωής Ετήσιας Διάρκειας

 • Απλή Ασφάλεια Ζωής

 

Γιατί να επιλέξετε Ασφάλιση Ζωής από Ατύχημα

 

Η Ασφάλεια Ζωής από ατύχημα σάς προσφέρει μια σειρά από πολύτιμα οφέλη που σας βοηθούν να:

 • Εξασφαλίσετε την οικογένειά σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα από μία δυσάρεστη συνέπεια ενός ατυχήματος

 • Διασφαλίσετε τη χρηματοδότηση των σπουδών των παιδιών σας, καθώς και την αποκατάστασή τους χωρίς δραματικές αλλαγές στη ζωή τους

 • Παρέχετε το απαραίτητο κεφάλαιο για την αποπληρωμή των υπολοίπων πιστωτικών καρτών, προσωπικών ή στεγαστικών δανείων σας

 • Βοηθήσετε για την αντιμετώπιση των «τελευταίων» εξόδων

 • Φροντίσετε για την οικονομική ανακούφιση της οικογένειάς σας, εξομαλύνοντας την περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα

 • Διατηρήσετε και να προστατέψετε την ακίνητη περιουσία σας, εξασφαλίζοντας την πληρωμή των φόρων κληρονομιάς

 • Καλύψετε, συστηματικά και με υπευθυνότητα, έναν υπαρκτό και απρόβλεπτο κίνδυνο

 • Αποδείξετε έμπρακτα την αγάπη για την οικογένειά σας και τους ανθρώπους που εξαρτώνται οικονομικά από εσάς

 

 

Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής

 

Τι είναι η Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής

 

Η ισόβιος ασφάλεια ζωής, είναι μία βασική ασφάλεια ζωής, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

 • Για την οικονομική εξασφάλιση της οικογένειας, παιδιών και συζύγου

 • Ως κεφάλαιο έκτακτης ανάγκης στην τρίτη ηλικία

 • Ως περιουσιακό στοιχείο των δικαιούχων την αντιμετώπιση «τελευταίων» εξόδων και φόρων κληρονομιάς

 • Για την αποπληρωμή δανείων

 • Ως προϊόν «πειθαρχημένης» αποταμίευσης

 

Πώς μπορεί να αποκτηθεί η Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής

 

Η ισόβιος ασφάλεια ζωής μπορεί να αποκτηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 1. την καταβολή ενός εφάπαξ ποσού (μία μόνο φορά), όπως στα παραδοσιακά επενδυτικά προγράμματα

 2. με τακτικές καταβολές για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, 10 ετών και άνω

 3. με την καταβολή ενός πολύ χαμηλού ασφαλίστρου ισόβια

 

Γιατί να επιλέξετε Ισόβιο Ασφάλεια Ζωής

 

Η Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής σάς προσφέρει μία σειρά πλεονεκτημάτων:

 • Άριστος συνδυασμός προστασίας και αποταμίευσης.

 • Υψηλό κεφάλαιο ασφάλειας ζωής από την πρώτη κιόλας μέρα.

 • Ουσιαστική εξασφάλιση της οικογένειας. Κάλυψη των υποχρεώσεων και των μελλοντικών αναγκών.

 • Δυνατότητα εξαγοράς από τα πρώτα χρόνια του προγράμματος.

 • Δυνατότητα συνδυασμού της ισόβιας ασφάλισης ζωής με άλλο πρόγραμμα, επενδυτικού τύπου, με στόχο τη μείωση του επενδυτικού ρίσκου.

 • Επιλογή στον τρόπο καταβολής: είτε εφάπαξ, είτε τακτικές μεταβολές ορισμένης διάρκειας, είτε ισόβιες καταβολές (επιλογή που καθιστά ιδιαίτερα προσιτό το προϊόν).

 

 

 

ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΜΕ Γιατί συνεργαζόμαστε με τις εγκυρότερες εθνικές και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες.

 

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ Για την αποκλειστική και συνεχή ενασχόλησή μας στην ασφαλιστική αγορά.

 

ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ Για τον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης.

 

ΜΑΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ Γιατί εξασφαλίζουμε τη σωστή ασφαλιστική κάλυψη με το χαμηλότερο δυνατό ασφάλιστρο.

 

Ασφάλεια Ζωής

 

Ασφάλιση Ζωής: Το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας!

 

Γιατί είναι απαραίτητη η Ασφάλεια Ζωής;

 

Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της υποχρεώσεις, τις δικές της ανελαστικές δαπάνες. Η πρόωρη απώλεια της ζωής μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες για την ποιότητα ζωής μίας οικογένειας, η οποία για να καλύψει τις ανάγκες της μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαβίωσής της.

Οι προτεραιότητες μιας οικογένειας εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η καθεμία. Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες ανάγκες που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ασφάλεια ζωής είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας. Με το κεφάλαιο που παρέχει στους δικαιούχους, τους δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες που έχει η πρόωρη απώλεια ζωής.
      
Πόσο κεφάλαιο ζωής χρειάζομαι;    


Το κεφάλαιο ζωής που χρειάζεστε υπολογίζεται με βάση τα διαθέσιμα κεφάλαιά σας (εισοδήματα, συντάξεις, αποταμιεύσεις, κ.λπ.) σε σχέση με τις ανάγκες που θα χρειαστεί να καλύψετε (έξοδα διαβίωσης, δάνεια, σπουδές παιδιών, φόροι, κ.λπ.).
 

Κατηγορίες Ασφαλειών Ζωής